HEM | OM EOS | FARTYG | KVOT | LEVERANSER | UTRUSTNING | KONTAKT | LÄNKAR
ObjektsnrdimensionerBTbyggårmaterialmaskinstyrkapris 
B226
8,07 x 3,08 m 01984 Plast MD 26 kW SEK 200 000 mer info
B113
Häcktrålare
8,50 x 3,00 m 01982 Plast Ford 52 kW SEK 525 000 mer info
B321
9,43 x 3,20 m 101984 Plast Perkins 53 kW   mer info
B291
Garnbåt
10,71 x 3,96 m 111990 Plast Volvo TAMD 71A 263 kW 680 000 SEK mer info
G154
Garnbåt
10,80 x 4,10 m 161949 Trä Ford 66 kW SEK 285 000 mer info
G161
Garnbåt
10,80 x 3,65 m  1986 Plast Volvo TAMD60C 184 kW SEK 450 000 mer info
B404
Garnbåt
11,30 x 4,27 m 141979 Plast Volvo Penta MD120 118 kW SEK 900 000 mer info
F124
Charterbåt
11,30 x 3,60 m  2005 Plast Caterpillar 370 kW SEK 1 100 000 + moms mer info
B320
Garnbåt
11,97 x 4,10 m 152000 Plast Cummins QSM11 427 kW SEK 1,9 milj mer info
B411
Kustfiskebåt
12,70 x 4,25 m  1979 Trä Valmet 4TA RT 110 kW Euro 15 000 mer info
G155
Garnfartyg
12,75 x 4,61 m 161959 Trä Volvo 91 kW SEK 450 000 mer info
T328
Häcktrålare
13,80 x 4,91 m 281951 Trä VolvoPenta MD100B-87 162 kW SEK 650 000 mer info
G166
14,14 x 4,87 m 311956 Trä Volvo Penta 102A 177 kW SEK 550 000 mer info
T349
Trålare
14,40 x 4,57 m 271983 Stål Volvo Penta 350 kW 2900000 mer info
G169
14,98 x 4,69 m 271974 Trä Volvo D9 221 kW SEK 800 000 mer info
T367
Häcktrålare
16,97 x 5,00 m 311991 Stål Cummins 19KT 375 kW Euro 400 000 mer info
T313
17,01 x 5,58 m 561987 Stål Caterpillar 3412-2001 389 kW SEK 5 000 000 mer info
T323
Trålare
17,09 x 5,06 m 731981 Stål Cat 353 kW SEK 3 500 000 mer info
T413
Trålare
19,27 x 7,26 m 911984 Stål VP TAMD163A 390 kW 1,9 milj Euro mer info
T393
19,50 x 6,00 m 1111985 Stål Volvo D16 405 kW Euro 350 000 mer info
T410
19,68 x 6,75 m 911988 Stål Caterpillar 3412 530 kW NOK 2,9 milj mer info
T228
Trålare
19,94 x 5,65 m 861975 Stål Volvo 294 kW SEK 1,5 milj mer info
G127
Fiskefartyg
20,00 x 6,50 m 1141987 Stål Cat 353 kW Euro 490 000 mer info
T405
22,52 x 6,07 m 1431987 Stål Cummins 447 kW SEK 6 milj, försök bud mer info
T375
23,45 x 7,01 m 1852003 Stål Cat 3508B 512 kW DKK 15 milj mer info
T409
24,00 x 6,57 m  1975 Stål Volvo TAMD 163 A-A 442 kW   mer info
T270
Trålare
25,39 x 7,23 m 2111976 Stål Cat 736 kW Euro 600 000 mer info
T341
Trålare
25,90 x 7,02 m 2001977 Stål Caterpillar 3508 -2000 736 kW SEK 4 000 000 mer info
T396
Häcktrålare
26,05 x 7,57 m 2051979 Stål Volvo 736 kW SEK 3,5 milj mer info
T336
Trålare
26,20 x 7,02 m 2351984 Stål Cummins 883 kW NOK 14 000 000 mer info
T373
Trålare
26,48 x 7,10 m 2021988 Stål Cat 3508 736 kW SEK 7,0 milj mer info
T368
Pelagiskt fartyg
27,42 x 7,86 m 2531981 Plast Nohab F28V 1325 kW NOK 7 milj mer info
T290
Trålare
27,75 x 7,62 m 2431982 Stål Callesen 425 515 kW Euro 1 000 000 mer info
T402
31,70 x 6,90 m 182  Stål Alpha 749 kW Euro 1,0 mio including pelagic qoutas mer info
T219
Fiskefartyg
33,34 x 7,07 m 2721968 Stål Cat 736 kW SEK 4,0 milj mer info
T324
Pelagiskt fartyg
39,80 x 8,69 m 4141985 Stål Deutz SBV 628 1110 kW NOK 18 milj mer info
T299
Pelagiskt fartyg
47,15 x 9,68 m 6451987 Stål ABC 1766 kW DKK 25 milj mer info
T401
57,67 x 12,00 m 14611995 Stål Wärtsilä 6L32 3480 kW DKK 30 milj mer info